INFORMACJE DLA STUDENTÓW.

Projektem powinniśmy objąć 57 studentów kierunku Matematyka oraz 50 studentów kierunku Informatyka studiów I i II stopnia. Wartość projektu łącznie to około 1 mln. zł.

Warunki narzucone przez projekt są następujące:

1. Studenci-stażyści będą otrzymywać z projektu 2160 zł. na miesiąc.

2. Ich opiekunowie z ramienia firmy 1000 zł na miesiąc za każdych dwóch stażystów (na mocy umowy zlecenia).

3. Staże trwają 3 miesiące.

4. Studenci to: informatycy po 2 roku studiów licencjackich i ze studiów uzupełniających (około 60) i matematycy po 2 roku studiów licencjackich i ze studiów uzupełniających (też około 60).

5. Staże do 30 czerwca 2015 r.

6. Jeśli to możliwe w firmie  aktualni praktykanci i stażyści (o ile spełniają inne wymagania projektu) mogą również z tego programu skorzystać.

7. Musi zostać zawarta umowa z firmą.

8. Studenci mogą osobiście znaleźć firmy w których chcą odbywać staż (wymagana jest wtedy zgoda Kierownika Projektu).

9. Studenci mogą osobiście znaleźć firmy w których chcą odbywać staż (wymagana jest wtedy zgoda Kierownika Projektu).

10. Lista firm, które zgłosiły się do projektu:  (pobierz)