PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin  wraz z załącznikami (pobierz).

2. Ogłoszenie o naborze  (pobierz).

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania staży (pobierz).

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania staży  (pobierz).

5. Załącznik nr 2 do umowy UDA  (pobierz).

6. Załącznik nr 6 do umowy UDA  (pobierz).

7. Umowa stażowa (pobierz: wersja pdf, pobierz: wersja doc).