REGULAMIN:

Regulamin odbywania staży w projekcie „NAUKA BLIŻEJ BIZNESU – STAŻE DLA STUDENTÓW  WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ” przez uczestników projektu (studentów) Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z załącznikami.

(pobierz).

PEŁNOMOCNICTWO:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie kierowania i nadzoru nad projektem „NAUKA BLIŻEJ BIZNESU – STAŻE DLA STUDENTÓW  WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ”.

(pobierz).